logophoto

:: Projekt


W szkole realizowany jest projekt "Dolnośląska e - szkoła" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013.

Celem projektu jest wsparcie procesu kształcenia nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, co w przyszłości przyczyni się do zwiększenia kompetencji informatycznych uczniów. W ramach tego samego projektu w szkole testowany będzie dziennik elektroniczny oraz szkoła otrzyma nieodpłatnie w użytkowanie sprzęt komputerowy. Będzie to pracownia interaktywna max (tablica interaktywna, projektor, system szybkiej odpowiedzi, tablet, wizualizer), pracownię komputerową składająca się z 14 komputerów przenośnych, szafy mobilnej do przechowywania komputerów. Ponadto szkoła otrzyma 5 sztuk zestawów nauczycielskich komputerów przenośnych, 40 sztuk urządzeń peryferyjnych służących do wprowadzania danych na platformę Fronter. Sprzęt dostarcza i instaluje firma ITG S.A. oraz Dreamtec Spółka z o.o.

Zgodnie z celem projektu szkoła będzie miała zapewniony dostęp do Platformy Edukacyjnej, wraz z urządzeniami do wprowadzania danych na platformę. Pracownicy szkoły odpowiedzialni za wdrożenie biorą udział w szkoleniach organizowanych przez DODN we Wrocławiu ?Administrowanie platformą Fronter?.

Koordynatorem e-szkoły odpowiedzialnym za wdrożenie otrzymanej technologi informatycznej do procesu kształcenia oraz wspierania w tym zakresie pozostałych nauczycieli w szkole będzie pan Krzysztof Firek.

Powyższy projekt jest komplementarny z innymi projektami, których realizacja zakończyła się w szkole w listopadzie 2011r. Były to: projekt Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego pn "Pracownia przyrodnicza w każdej gminie"; projekt POKL 9.1.2 "Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji" oraz projekt "Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów?.

Wspomniane projekty były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i powstały w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego we współpracy z Dolnośląskim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu. W województwie dolnośląskim jest 250 szkół, które jednocześnie są objęte tymi projektami kluczowymi, w tym 112 szkół objętych jest projektem ?Dolnośląska e - Szkoła?, 118 szkół podstawowych uczestniczyło w projekcie ?Pracownia przyrodnicza w każdej gminie?.


Wyład - platforma Fronter

08.11. 7 nauczycieli brało udział w samokształceniu na platformie edukacyjnej Fronter. Wykład transmitowany na żywo był podzielony na dwie części: pierwsza nawiązywała do wcześniejszych wykładów i dawała możliwość pogłębiania warsztatu nauczyciela dotyczącego pracy z platformą edukacyjną. Można było uzyskać informacje jak można gospodarować materiałami i innymi zasobami umieszczanymi na platformie. Druga część to próba pokazania pracy na Fronterze z perspektywy nauczyciela języków obcych na przykładzie j.niemieckiego.

Rok szkolny 2012/2013 to etap wdrażania platformy edukacyjnej Fronter w dolnośląskich szkołach, w tym w Dwójce. Dostęp do platformy Fronter szkoła otrzymała w ramach realizacji projektu "Dolnośląska e - szkoła" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Celem projektu jest wsparcie procesu kształcenia nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, co w przyszłości przyczyni się do zwiększenia kompetencji informatycznych uczniów.

Platforma Fronter służy do współpracy nauczycieli, uczniów, szkół mających do niej dostęp. Na razie wszyscy uczą się i zdobywają doświadczenie w korzystaniu z tej nowoczesnej technologii. Na platformie umieszczane mogą być różne narzędzia do pracy, tworzone są sale zawierające zasoby konsultanta i nauczycieli, fora dyskusyjne i zamieszczane materiały multimedialne do wykorzystania podczas pracy nauczycieli z uczniami. Nauczyciele mają możliwość udziału w wykładach i szkoleniach na żywo, prowadzenia bezpośrednich dyskusji, wymiany wiadomości tekstowych, wyświetlania obrazu na żywo, dzielenia się zasobami tablic, plikami multimedialnymi i aplikacjami – niezależnie od miejsca pobytu uczestników szkolenia.

W ramach tego samego projektu szkoła otrzymała w użytkowanie sprzęt komputerowy. Jest to pracownia interaktywna (tablica interaktywna, projektor, system szybkiej odpowiedzi, tablet, wizualizer), pracownia komputerowa składająca się z 14 komputerów przenośnych, szafy mobilnej do przechowywania komputerów. Ponadto szkoła otrzymała 5 sztuk zestawów nauczycielskich komputerów przenośnych. Koordynatorem e-szkoły odpowiedzialnym za wdrożenie otrzymanej technologii informatycznej do procesu kształcenia oraz wspierania w tym zakresie pozostałych nauczycieli w szkole jest pan Krzysztof Firek oraz Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu.
 

Menu

SKOK

Bezpieczna szkoła

BIP

Rajd Druha Bolka

szkola na podium

FESTIWAL NIEPODLEGŁOŚCI 2019

FUNDACJA PZU

Przekaż 1 %

REKRUTACJA 2018/2019

GITARATON

akademia przyszłosci

SKO

UKEMI Judo

XIX Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt "O Puchar Burmistrza Milicza"

Edukacja dla Doliny Baryczy

Szkoła Muzyczna I Stopnia - aktualności

WIARYGODNA SZKOŁA

STOWARZYSZENIE STO2

UKS "Dwójka" Milicz

Wspiera nas Gmina Milicz

Siatkarskie Ośrodki Szkolne

ŚNIADANIOWA KLASA

facebook

30-lecie SP2

FRONTER

Dolnośląska szkoła liderem ...

PCEiPP

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
i Szkoła Muzyczna I Stopnia
w Miliczu

ul. M.Kopernika 18
56-300 Milicz

tel. 071 38 40 183
tel. 071 38 41 792
faks 071 38 42 640
dwojka@sp2milicz.pl

Regon: 000704362
NIP 916 12 51 031