logophoto

:: Szkoła promująca zdrowie

Szkoła promująca zdrowie
Mleko w szkole
"Owoce w szkole"
Dni Kultury Europejskiej 2016

Zdrowie to jedna z najważniejszych wartości w życiu każdego człowieka. Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) pojmowane jest ono jako stan dobrego samopoczucia zarówno fizycznego, jak i społecznego, a nie tylko brak choroby czy niepełnosprawności. Jest to wartość, dzięki której jednostka lub grupa może realizować swoje aspiracje, radzić sobie ze środowiskiem, rozwijać się, osiągać odpowiedni poziom jakości życia.


Promocja zdrowia to działania polegające na ochranianiu, wzmacnianiu i pomnażaniu zdrowia.

W szkole promocja zdrowia odbywa się poprzez edukację prozdrowotną, podczas której wszyscy uczą się dbać o zdrowie własne i społeczności, w której żyją.


Logo szkoły

Koncepcja szkoły promującej zdrowie opiera się na ogólnych założeniach promocji zdrowia zawartych w Karcie Ottawskiej.

Szkoła promująca zdrowie to miejsce, w którym członkowie społeczności (pracownicy i uczniowie):
- podejmują wspólne działania dla poprawy samopoczucia i zdrowia
- uczą jak żyć zdrowiej i tworzyć zdrowe środowisko
- zachęcają innych ludzi w swoim otoczeniu do podjęcia podobnych starań.

Zadaniem szkoły promującej zdrowie jest:
- Tworzenie wspierającego, bezpiecznego i sprzyjającego zdrowiu środowiska fizycznego i społecznego.
- Kształtowanie prozdrowotnego stylu życia , identyfikowanie własnych problemów zdrowotnych i podejmowanie działań dla ich rozwiązywania oraz na rzecz własnego zdrowia i innych.
- Dokumentowanie realizacji działań przeprowadzonych w zakresie promocji zdrowia.

W Szkole Podstawowej nr2 w Miliczu na promocję zdrowia postawiono już wiele lat temu wypracowując misję i wizję szkoły, zapewniając w niej promocję zdrowego stylu życia . Od tego czasu podjęto działania w celu doskonalenia pracy szkoły, w tym zakresie realizując następujące zadania:
* projekt „Trzymaj się prosto”
* program adaptacyjny dla uczniów kl.I
* program adaptacyjny dla uczniów kl.IV
* „Między nami kobietkami”
* program „Szkoła bez przemocy”
* „Zachowaj trzeźwy umysł”
* „Bezpieczne ferie”
* „Wolność oddechu – zapobiegaj astmie”
* „Segregacja śmieci”
* zbiórka baterii
* „Pij mleko”
* nauka pływania w kl. I - III
* program profilaktyczny promujący prawidłowe postawy uczniów SP2 - czyli „Przeciw agresji”
* program profilaktyczny „Jedz zdrowo”
* program profilaktyczny „Żyj zdrowo”
* klasy o profilu sportowym – autorski program wychowania fizycznego.

Celem i zadaniem szkoły promującej zdrowie jest wspieranie każdego ucznia w rozwijaniu indywidualnego potencjału zdrowia oraz wspomaganie całej społeczności szkolnej w tworzeniu warunków i perspektyw rozwoju zdrowia. Szkoła promująca zdrowie jest wartością, do której można dążyć podejmując długofalowe działania oparte na ścisłej i systematycznej współpracy z rodzicami oraz różnymi organizacjami i placówkami.

Doświadczenia ostatnich lat potwierdziły potrzebę edukacji prozdrowotnej dzieci oraz ich rodziców. Okazało się , że wystarczyło umiejętnie pokierować dziećmi, przedstawić inne możliwości spędzania wolnego czasu, zasady prawidłowego odżywiania się, aby osiągnąć sukces. W modelu szkoły promującej zdrowie założone jest wprowadzenie zmian poprzez realizację kolejnych projektów. Dzięki tym działaniom udało nam się uzyskać Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie, poprawić klimat społeczny szkoły, w tym relacje między nauczycielami, uczniami i rodzicami, wzbogacić ofertę zajęć pozalekcyjnych, wprowadzić nowe formy pracy oraz zacieśnić współpracę ze środowiskiem lokalnym.

 

Menu

SKOK

Bezpieczna szkoła

BIP

Rajd Druha Bolka

szkola na podium

FESTIWAL NIEPODLEGŁOŚCI 2019

FUNDACJA PZU

Przekaż 1 %

REKRUTACJA 2018/2019

GITARATON

akademia przyszłosci

SKO

UKEMI Judo

XIX Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt "O Puchar Burmistrza Milicza"

Edukacja dla Doliny Baryczy

Szkoła Muzyczna I Stopnia - aktualności

WIARYGODNA SZKOŁA

STOWARZYSZENIE STO2

UKS "Dwójka" Milicz

Wspiera nas Gmina Milicz

Siatkarskie Ośrodki Szkolne

ŚNIADANIOWA KLASA

facebook

30-lecie SP2

FRONTER

Dolnośląska szkoła liderem ...

PCEiPP

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
i Szkoła Muzyczna I Stopnia
w Miliczu

ul. M.Kopernika 18
56-300 Milicz

tel. 071 38 40 183
tel. 071 38 41 792
faks 071 38 42 640
dwojka@sp2milicz.pl

Regon: 000704362
NIP 916 12 51 031