logophoto

:: Stypendium 2016/2017

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM ABSOLWENTOM SZKÓL PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY MILICZ - najważniejsze informacje

1. Stypendium przyznawane jest corocznie, za szczególne wyniki w nauce i osiągnięcia w roku poprzedzającym decyzję o przyznaniu stypendium.

2. Poprzez szczególne wyniki w nauce należy rozumieć uzyskanie średniej ocen za rok ubiegły na poziomie nie niższym od średniej 5,5 stopni z przedmiotów objętych programem nauczania.

3. Poprzez osiągnięcia należy rozumieć :

a) zajęcie pierwszego lub drugiego miejsca w konkursach lub innych formach współzawodnictwa mających zasięg powiatowy, zajęcie miejsc od 1 do 3 w konkursach lub innych formach współzawodnictwa mających zasięg wojewódzki, krajowy lub międzynarodowy organizowanych lub współorganizowanych przez :

 • ośrodki metodyczne i ośrodki doskonalenia nauczycieli,
 • szkolne związki sportowe i zrzeszenia sportowe
 • kuratoria oświaty i Ministerstwo Edukacji Narodowej.

  b) zajęcie miejsc od 1 do 3 w konkursach o zasięgu ogólnokrajowym mających charakter prac badawczych recenzowanych przez wyższe uczelnie.

  4. Stypendia przyznawane są uczniom na okres jednego roku szkolnego, z wyłączeniem okresu ferii letnich.

  5. Stypendium wypłacane jest w terminie do dziesiątego dnia miesiąca za dany miesiąc.

  6. Listę uczniów, którym przyznaje się stypendium zatwierdza Zarząd Miejski w Miliczu na podstawie wniosków przedstawionych przez :

  a) organizatorów konkursów, olimpiad i innych form współzawodnictwa szkolnego,

  b) dyrektorów szkół,

  c) zainteresowanych uczniów.


  7. Decyzje o przyznaniu stypendium wręczane są na uroczystym posiedzeniu Rady Miejskiej w Miliczu, pierwszej po rozpoczęciu roku szkolnego.

  :: Pliki do pobrania


   

 • Menu

  SKOK

  Bezpieczna szkoła

  BIP

  Rajd Druha Bolka

  szkola na podium

  FESTIWAL NIEPODLEGŁOŚCI 2019

  FUNDACJA PZU

  Przekaż 1 %

  REKRUTACJA 2018/2019

  GITARATON

  akademia przyszłosci

  SKO

  UKEMI Judo

  XIX Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt "O Puchar Burmistrza Milicza"

  Edukacja dla Doliny Baryczy

  Szkoła Muzyczna I Stopnia - aktualności

  WIARYGODNA SZKOŁA

  STOWARZYSZENIE STO2

  UKS "Dwójka" Milicz

  Wspiera nas Gmina Milicz

  Siatkarskie Ośrodki Szkolne

  ŚNIADANIOWA KLASA

  facebook

  30-lecie SP2

  FRONTER

  Dolnośląska szkoła liderem ...

  PCEiPP

  Kontakt

  Szkoła Podstawowa nr 2
  i Szkoła Muzyczna I Stopnia
  w Miliczu

  ul. M.Kopernika 18
  56-300 Milicz

  tel. 071 38 40 183
  tel. 071 38 41 792
  faks 071 38 42 640
  dwojka@sp2milicz.pl

  Regon: 000704362
  NIP 916 12 51 031