logophoto

:: Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne
Przedmiotowy System Oceniania
Procedura "Niebieskiej Karty"
Procedura współdziałania z rodzicami
Publikacje nauczycieli

Na tej stronie prezentowane będą dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły. Znajdą się tutaj między innymi statut, rozporządzenia, plany i procedury.

:: Pliki do pobrania

Zadania rzecznika praw dziecka
Regulamin Małego Samorządu
Kodeks wychowanka świetlicy
REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIA
Regulamin organizacji wycieczek
Regulamin korzystania z szafek
Zasady przebywania w szkole
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Regulamin udziału nauczycieli SP 2 Milicz
NOWE PPP informacja dla rodzica o ppp Opinia i inne
NOWE PPP informacja dla rodzica o ppp Orzeczenie
NOWE PPP wniosek wychowawcy o objecie ucznia zaj. specjal
NOWE PPP-ZGODA RODZICA
REGULAMIN SWETLICY SZKOLNEJ
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego 1 nauczycieli na lata 2015-18
Zarzadzenie Burmistrza o doskonaleniu 151
Statut szkoły
Procedura kwalifikowania do zajęć dla uczniów o SPE
Zasady organizowania i udzielania PPP
ZWO
Zmiany w statucie szkoły i ZWO styczeń 2017
Chronimy dzieci
Harmonogram imprez szkolnych 2017/2018
Harmonogram zakończenia I półrocza 2017/2018
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2017/2018
Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli - 2017-2018
Plan pracy szkoły 2017/2018
Regulamin wypożyczania i udostępniania podręcznika 2016- 2017
Regulamin pływalni sp2
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny
Szkolny zestaw programów 2017/2018
Szkolny zestaw podręczników 20017/2018
Terminarz zebrań z rodzicami 2017/2018
Terminarz zebrań Rad Pedagogicznych 2017/2018
Nowe Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
Ankieta wychowawcy klas 4-7 pierwsze półrocze
Ankieta wychowawcy 1-3 2017/2018 I semestr
Regulamin wolontariatu
Informacja wychowawcy 4-7 2018 koniec roku
Informacja wychowawcy 1-3 2018 koniec roku
Szkolny zestaw podręczników 2018.2019

 

Menu

Rajd Druha Bolka

Przekaż 1 %

REKRUTACJA 2018/2019

GITARATON

akademia przyszłosci

SKOK

SKO

UKEMI Judo

FUNDACJA PZU

XIX Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt "O Puchar Burmistrza Milicza"

Edukacja dla Doliny Baryczy

Szkoła Muzyczna I Stopnia - aktualności

WIARYGODNA SZKOŁA

STOWARZYSZENIE STO2

UKS "Dwójka" Milicz

Wspiera nas Gmina Milicz

Siatkarskie Ośrodki Szkolne

ŚNIADANIOWA KLASA

facebook

30-lecie SP2

FRONTER

Dolnośląska szkoła liderem ...

PCEiPP

 

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
i Szkoła Muzyczna I Stopnia
w Miliczu

ul. M.Kopernika 18
56-300 Milicz

tel. 071 38 40 183
tel. 071 38 41 792
faks 071 38 42 640
dwojka@sp2milicz.pl

Regon: 000704362
NIP 916 12 51 031