logophoto

:: Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne
Publikacje nauczycieli
Przedmiotowy System Oceniania
Procedura "Niebieskiej Karty"
Procedura współdziałania z rodzicami

Na tej stronie prezentowane będą dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły. Znajdą się tutaj między innymi statut, rozporządzenia, plany i procedury.

:: Pliki do pobrania

Statut
Załącznik nr 1 Zmiany w statucie 18 VI 2014r
Podstawa programowa
Nowa podstawa programowa
Zadania rzecznika praw dziecka
Procedury postępowania nauczycieli...
Regulamin Małego Samorządu
Kodeks wychowanka świetlicy
REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIA
Regulamin organizacji wycieczek
Regulamin korzystania z szafek
Regulamin zabawy karnawałowej klas I
Regulamin dyskotek - nowy
Zasady przebywania w szkole
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Regulamin udziału nauczycieli SP 2 Milicz
NOWE zasady, tryb i terminy udzielania ppp 2013-2014
NOWE PPP informacja dla rodzica o ppp Opinia i inne
NOWE PPP informacja dla rodzica o ppp Orzeczenie
NOWE PPP wniosek wychowawcy o objecie ucznia zaj. specjal
NOWE PPP-ZGODA RODZICA
Podręczniki zestaw 2014-2015
KARTA ZAPISU DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ 2014-2015
Regulamin świetlicy 2014-2015
Program profilaktyki 2014-2015
Program wychowawczy 2014-2015
Harmonogram imprez szkolnych 2014-2015
Terminarz zebrań z rodzicami 2014-2015
Harmonogram zakończenia I półrocza i roku szkolnego 2014-2015
Plan doskonalenia zawodowego 2014-15
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na lata 2015-18
Dni wolne od zajęć dydaktycznych 2014-2015
Zasady Wewnątrzszkolnego Oceniania
Konkursy 2014-2015
SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW 2014-15
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego M1 nauczycieli na lata 2015-18

 

Menu

Siatkarskie Ośrodki Szkolne

młodzieżowa akademia siatkówki

ŚNIADANIOWA KLASA

facebook

30-lecie SP2

FRONTER

Dolnośląska szkoła liderem ...

PCEiPP

Basen

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
i Szkoła Muzyczna I Stopnia
w Miliczu

ul. M.Kopernika 18
56-300 Milicz

tel. 071 38 40 183
tel. 071 38 41 792
faks 071 38 42 640
dwojka@sp2milicz.pl

Regon: 000704362
NIP 916 12 51 031