logophoto

:: Dokumenty szkolne

Dokumenty szkolne
Przedmiotowy System Oceniania
Procedura "Niebieskiej Karty"
Procedura współdziałania z rodzicami
Publikacje nauczycieli
Przetarg
Chronimy dzieci

Na tej stronie prezentowane będą dokumenty związane z funkcjonowaniem szkoły. Znajdą się tutaj między innymi statut, rozporządzenia, plany i procedury.

:: Pliki do pobrania

Zadania rzecznika praw dziecka
Regulamin Małego Samorządu
Kodeks wychowanka świetlicy
REGULAMIN ZACHOWANIA UCZNIA
Regulamin organizacji wycieczek
Regulamin korzystania z szafek
Regulamin dyskotek - nowy
Zasady przebywania w szkole
Doskonalenie zawodowe nauczycieli
Regulamin udziału nauczycieli SP 2 Milicz
NOWE PPP informacja dla rodzica o ppp Opinia i inne
NOWE PPP informacja dla rodzica o ppp Orzeczenie
NOWE PPP wniosek wychowawcy o objecie ucznia zaj. specjal
NOWE PPP-ZGODA RODZICA
REGULAMIN SWETLICY SZKOLNEJ
podstawa programowa nowa
podstawa programowa zmiany 2014
Wieloletni plan doskonalenia zawodowego 1 nauczycieli na lata 2015-18
Zarzadzenie Burmistrza o doskonaleniu 151
Statut szkoły
Procedury postępowania w przypadku podejrzenia, ze uczeń znajduje się pod wpływem narkotyków lub alkoholu
Procedura kwalifikowania do zajęć dla uczniów o SPE
Zasady organizowania i udzielania PPP
Harmonogram imprez szkolnych 2016/2017
Harmonogram zakończenia półrocza i roku szkolnego 2016/2017
Plan doskonalenia zawodowego 2016/2017
Plan pracy szkoły 2016/2017
Program profilaktyki szkoły 2016/2017
Program wychowawczy szkoły 2016/2017
Terminarz zebrań z rodzicami 2016/2017
Regulamin wypożyczania i udostępniania podręcznika 2016/2017
Dni wolne od zajęć dydaktycznych
ZWO
Ankieta wychowawcy IV-VI I semestr 2016/2017
Ankiety wychowawcy I -III I semestr 2016/2017
Zmiany w statucie szkoły i ZWO styczeń 2017
Ankieta wychowawcy koniec roku 2016/2017 - kl I - III
Ankieta wychowawcy koniec roku 2016/2017 kl IV-VI

 

Menu

UKEMI Judo

Rajd Druha Bolka

GITARATON

FUNDACJA PZU

XIX Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt "O Puchar Burmistrza Milicza"

Edukacja dla Doliny Baryczy

Szkoła Muzyczna I Stopnia - aktualności

WIARYGODNA SZKOŁA

STOWARZYSZENIE STO2

UKS "Dwójka" Milicz

Wspiera nas Gmina Milicz

Siatkarskie Ośrodki Szkolne

ŚNIADANIOWA KLASA

facebook

30-lecie SP2

FRONTER

Dolnośląska szkoła liderem ...

PCEiPP

 

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
i Szkoła Muzyczna I Stopnia
w Miliczu

ul. M.Kopernika 18
56-300 Milicz

tel. 071 38 40 183
tel. 071 38 41 792
faks 071 38 42 640
dwojka@sp2milicz.pl

Regon: 000704362
NIP 916 12 51 031