logophoto

:: Szkolna Kasa Oszczędności

Październik miesiącem oszczędzania. Szkolna Kasa Oszczędności zaprasza uczniów klas I-IV do udziału w konkursie plastyczno-technicznym pt Najładniejsza skarbonka. Wykonane skarbonki należy przynosić do 25 października do s.17, s.22 lub s.23

ZADANIA SKO

1. Propagowanie idei oszczędzania wśród uczniów naszej szkoły.
2. Kształtowanie nawyku systematycznego oszczędzania.
3. Racjonalne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi.
4. Kształtowanie umiejętności szanowania pieniądza.
5. Wyzwolenie u uczniów pomysłowości i przedsiębiorczości.
6. Organizowanie konkursów dotyczących oszczędzania oraz branie udziału w konkursach organizowanych przez Bank Spółdzielczy.
7. Przyzwyczajanie do korzystanie z usług bankowych.
8. Popularyzowanie wiedzy ekonomicznej.
9. Współpraca z Samorządem Szkolnym oraz pomoc, wspieranie i inicjowanie różnego rodzaju imprez, akcji charytatywnych i ekologicznych na terenie szkoły.
10. Spotkania z pracownikami Banku Spółdzielczego na terenie szkoły i w oddziale banku.
11. Rozwijanie poczucia przynależności do grupy i odpowiedzialności za podejmowane wspólne decyzje.
12. Podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony naszego środowiska.
13. Prowadzenie działalności społecznej przynoszącej korzyści nie tylko materialne.

:: Pliki do pobrania

Regulamin SKO
Zadania i plan pracy SKO

 

Menu

SKO

UKEMI Judo

Rajd Druha Bolka

GITARATON

FUNDACJA PZU

XIX Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt "O Puchar Burmistrza Milicza"

Edukacja dla Doliny Baryczy

Szkoła Muzyczna I Stopnia - aktualności

WIARYGODNA SZKOŁA

STOWARZYSZENIE STO2

UKS "Dwójka" Milicz

Wspiera nas Gmina Milicz

Siatkarskie Ośrodki Szkolne

ŚNIADANIOWA KLASA

facebook

30-lecie SP2

FRONTER

Dolnośląska szkoła liderem ...

PCEiPP

 

 

 

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
i Szkoła Muzyczna I Stopnia
w Miliczu

ul. M.Kopernika 18
56-300 Milicz

tel. 071 38 40 183
tel. 071 38 41 792
faks 071 38 42 640
dwojka@sp2milicz.pl

Regon: 000704362
NIP 916 12 51 031