logophoto

:: „SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe”

PROJEKT PN. „SKOK-Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe”, o numerze: RPDS.10.02.01-02-0036/17

współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej.

Szkoła Podstawowa nr 2 i Szkoła Muzyczna I Stopnia w Miliczu jest jedną z czterech placówek objętych wsparciem w ramach projektu pn. „SKOK- Szkoły Kształcące Obsz@ry Kluczowe”, na który gmina Milicz pozyskała dofinansowanie w kwocie 571 307,96zł. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 i jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem projektu jest:
Podniesienie kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi .

Wdrożenie trwałych i kompleksowych zmian w funkcjonowaniu szkół objętych wsparciem. Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej i gimnazjalnej w Gminie poprzez wdrożenie programów zajęć wyrównawczych, rozwojowych ekowarsztatów w szkołach o niższym niż wojewódzki poziomie wyników egzaminów końcowych.

Trwałe podniesienie jakości oferty edukacyjnej i efektywności kształcenia poprzez doposażenie szkół w niezbędne pomoce (w tym TIK).

Podniesienie umiejętności i wiedzy nauczycieli z zakresu umiejętności uczenia i wykorzystania nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

A także wsparcie rodziców uczniów uczęszczających do szkoły.

Termin realizacji projektu: 01.09.2017r-30.06.2019r. Zakres oferty dla uczniów obejmuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki i przyrody oraz zajęcia rozwijające z informatyki , warsztaty psychologiczne oraz opiekę terapeutyczną.

Zajęcia odbywają się w małych grupach i są całkowicie bezpłatne.

Dodatkowo uczniowie i uczennice mogą skorzystać z oferty zajęć terenowych- Ekowarsztatów w Dolinie Baryczy, a także warsztatów wyjazdowych do edukacyjnych placówek na Dolnym Śląsku.

Rodzicom zaoferowane zostaną warsztaty grupowe doskonalące kompetencje wychowawcze. Natomiast nauczyciele w ramach projektu skorzystają z fachowej wiedzy dotyczącej skutecznych sposobów pracy z uczniem. Aktualnie trwają zajęcia dla uczniów i uczennic, na które rekrutacja odbyła się na początku roku szkolnego 2017/2018.

Kolejny nabór na zajęcia odbędzie się na początku drugiego semestru.

Za prawidłowy przebieg działań projektowych w szkole odpowiada Asystent Szkolny pani Anna Papierowska, do którego można zgłaszać się w przypadku pytań dotyczących projektu.

Szczegółowe informacje są również dostępne na stronie: http://milicz.pl/category/SKOK/

:: Zobacz także

Aktualny harmonogram wsparcia
Aktualne dokumenty rekrutacyjne

:: Pliki do pobrania

Harmonogram zajęć - I Semestr
Harmonogra zajęć realizowanych w II semestrze
Złoty Stok - relacja
Wycieczka do ZOO
opis projektu
Klauzula informacyjna - RODO
Harmonogram zajęć realizowanych w ramach projektu SKOK 2018.2019

 

Menu

SKOK

Bezpieczna szkoła

BIP

Rajd Druha Bolka

szkola na podium

FESTIWAL NIEPODLEGŁOŚCI 2019

FUNDACJA PZU

Przekaż 1 %

REKRUTACJA 2018/2019

GITARATON

akademia przyszłosci

SKO

UKEMI Judo

XIX Ogólnopolski Turniej w Piłce Siatkowej Dziewcząt "O Puchar Burmistrza Milicza"

Edukacja dla Doliny Baryczy

Szkoła Muzyczna I Stopnia - aktualności

WIARYGODNA SZKOŁA

STOWARZYSZENIE STO2

UKS "Dwójka" Milicz

Wspiera nas Gmina Milicz

Siatkarskie Ośrodki Szkolne

ŚNIADANIOWA KLASA

facebook

30-lecie SP2

FRONTER

Dolnośląska szkoła liderem ...

PCEiPP

Kontakt

Szkoła Podstawowa nr 2
i Szkoła Muzyczna I Stopnia
w Miliczu

ul. M.Kopernika 18
56-300 Milicz

tel. 071 38 40 183
tel. 071 38 41 792
faks 071 38 42 640
dwojka@sp2milicz.pl

Regon: 000704362
NIP 916 12 51 031